Vítejte na stránkách

Klubu rodičů a přátel ZŠ Řevnice

"Aby ZŠ Řevnice byla tou nejlepší školou
pro naše děti."

Podpořte nás!
CLIL

aneb výuka s anglicky mluvícím pedagogem

více info
Roku 2018

jsme ve spolupráci se školou a za podpory města Řevnice odstartovali pilotní projekt výuky s rodilým mluvčím ve všech 3. třídách.

více info
Robotika je hra

aneb technické kroužky pro holky a kluky ve 2. - 5. třídě

více info
Nadšení lektoři

z řad rodičů seznamují děti se základy fyziky, mechaniky, robotiky a programování.

více info
Podpora dětí

ze sociálně slabších rodin

více info
Díky velkorysosti

našich dárců se můžeme starat asi o 20 rodin a pomáhat jim s jejich strastmi.

více info

Aktuality

Co je nového?

Naše aktivity

a plány do budoucna

Ve spolupráci s vedením školy a učiteli se už leccos povedlo. Třeba výuka s anglicky mluvícími učiteli (tzv. CLIL), kroužky robotiky, podpora dětí ze sociálně slabších rodin nebo burzy jarního a podzimního oblečení ve školní jídelně. Chtěli bychom ale také pomáhat při přípravě, organizování a financování různých akcí, jako jsou vánoční trhy, školní ples, školní akademie, případně vymyslet a zorganizovat další zábavné a kulturní akce pro děti a pro školu. Plánujeme tzv. rodičovské kavárny na různá výchovně - vzdělávací témata, jako například kybernetická bezpečnost, šikana, výchova s technologiemi a mnohá další podle zájmu. Svojí činností chceme přispět ke zkvalitnění školního prostředí, zpestření výuky a k rozšíření možností pro trávení volného času. Vítáme všechny náměty a komentáře lidí se zájmem o školu, které budeme konzultovat s vedením ZŠ Řevnice.

Rodičovské kavárny

Přednášky o výchově a vzdělávání a setkávání s vedením školy a učiteli

Pomoc potřebným

Podpora dětí ze sociálně slabších rodin – platby za obědy, družinu, lyžák apod.

Rodiče pro školu

Zájmové kroužky, výuka s anglicky mluvícím učitelem, odborníci ve výuce, workshopy nebo exkurze

Pomoc při školních akcích

Vánoční trhy, školní ples, školní akademie a mnohé další akce na podporu školy

přehled aktivit

Kdo jsme

a co chceme

Náš cíl

Jsme rodiče a přátelé ZŠ Řevnice, kterým na naší škole záleží, a proto ji chceme v rámci svých možností a ve spolupráci s pedagogickým sborem pomáhat. Naší snahou je, aby řevnická škola byla tou nejlepší školou pro naše děti, aby do ní chodily rády, cítily se v ní bezpečně a získaly v ní znalosti a dovednosti potřebné pro život ve 21. století.

Protože věříme, že možností, jak školu podpořit a také lidí, kteří by ji rádi pomohli, je hodně, rozhodli jsme se obnovit činnost klubu rodičů a přátel školy a vyzvat všechny zájemce ke spolupráci. Protože víc hlav víc ví, víc rukou toho víc udělá a čím více nás bude, tím větší budou naše možnosti a tím více toho pro školu a naše děti uděláme :-).

naši lidé

Kde seženeme peníze?

Příjmy klubu budou tvořit především členské příspěvky, dary, výnosy z různých společenských akcí a doufáme, že i granty. Veškeré získané peníze využijeme ve prospěch školy a jejích žáků a o jejich konkrétním určení rozhodne na doporučení svých členů Rada klubu.

Dává vám to smysl?

Pojďte do toho s námi!

Naši lidé

kteří Klubu pomáhají