Výuka s anglickým pedagogem

CLIL aneb výuka s anglicky mluvícím pedagogem

Ve školním roce 2018/19 byl ve spolupráci se školou a za podpory města Řevnice odstartován pilotní projekt výuky s rodilým mluvčím ve všech 3. třídách. Celá věc začala tím, že Jana Chárová a Jitka Nosková oslovily předsedkyni školské rady Hanu Ripkovou, ředitele školy Tomáše Řezníčka a radu města v čele se starostou Tomášem Smrčkou a představily jim, jak by projekt mohl vypadat a jaké jsou jeho přínosy a také náklady. Všem se myšlenka výuky s anglicky mluvícím pedagogem líbila, a tak byl projekt za velkorysé podpory města odstartován. Podařilo se domluvít spolupráci s Johnem Barkerem z Nového Zélandu, který chodil 4x týdně převážně do hodin výtvarné, hudební a tělesné výchovy a někdy také do hodin prvouky. Děti i paní učitelky byly nadšené, takže vedení školy podpořilo pokračování projektu ve všech 3. až 5. třídách.

Kdo jsou naši lektoři?

Vedle Johna se tedy na chodbách školy můžete potkat také s energickým Filipem Djurisicem nebo Jacobem Sullivanem z Velké Británie. Snaha je, aby děti měly výuku s anglicky mluvícím pedagogem alespoň 4 hodiny týdně. Zároveň bychom chtěli, pokud se nám podaří sehnat dodatečné finanční zdroje, rozšířit CLIL dle zájmu do dalších tříd.

A co na to říkají paní učitelky, které učí v tandemu s našimi lektory?

Kontaktní osoby

zpět na přehled aktivit