Naši lidé

Andrea Gregorová

Vždycky se mi líbil směr komunitních škol, které nejsou jen místem vzdělávání dětí, ale samy fungují ve vzájemné interakci se svým okolím. Naše řevnická škola mne přes moje děti bude doprovázet životem 15 let, přijde mi proto naprosto přirozené se o školu více zajímat. A protože v komunitách to funguje...

Hanka Brožová

Řevnickou základní školu navštěvují všechny mé děti. Do školy chodí rády a já bych svým působením v klubu ráda přispěla k tomu, aby výuka byla nadále pestrá a pro děti zajímavá.

Jitka Nosková

předsedkyně

Do řevnické školy chodí všechny naše děti, takže se přirozeně zajímám o dění ve škole a taky o to, jestli bych já jako rodič mohla s něčím pomoci. A protože je nás takových víc, rozhodli jsme se obnovit klub rodičů a přátel školy.

Lucie Jislová

místopředsedkyně

Zajišťuji tvorbu a úpravy dokumentů jako jsou stanovy a zápisy z členských schůzí. Starám se také o smlouvy a další dokumenty právní povahy. Do naší školy chodí obě moje děti, a tak mi dává smysl podpořit myšlenky Klubu rodičů, které by mohly vést ke zkvalitnění řevnické školy. Těším se na...

Milan Beníček

lektor

Jsem absolventem ČVUT FEL, obor elektronika a mikroelektronika. Pracovně se věnuji počítačům, serverům, počítačovým sítím, telekomunikační technice, v poslední době cloudům a kybernetické bezpečnosti. Jsem fanda Linuxu a používám ho denně v práci i doma. Baví mě řešit technické úlohy z běžného denního života, hledání a vymýšlení, jak to rozumně...

Petr Čermák

lektor

Fyzik. Na Karlově Univerzitě používám neutrony ke studiu magnetických krystalů. Bastlíř. Rád tvořím, kóduji a vysvětluji.

Děti jsou taky lidi; chci aby je škola bavila a chodily tam, protože chtějí.

Renata Kolečkářová

Obnova klubu mi přijde jako prima nápad. Spolupráce se školou by touto formou mohla být velmi efektivní a vzhledem k tomu, že do ZŠ Řevnice chodí naše děti, mám motivaci se zapojit. Moje téma je umění a kreativita. V rámci klubu by mě těšilo přinášet inspiraci, tipy na probíhající výstavy,...

Zlatka Benešová

V Řevnicích jsem se narodila a vychodila zde do sedmé třídy základní školu, než jsem šla studovat jazykové gymnázium do Prahy. Ke škole mě proto pojí i citové pouto. Škole bych moc ráda nabídla své organizační a případně jazykové dovednosti. Přála bych si obnovit spolupráci a účast školy na řevnických...

Filip Djurisic

My name is Filip. I am a student who moved here from Serbia a couple of years ago and started teaching by chance! Since then, I have visited multiple kindergartens and schools, and have had the pleasure of working with kids from across the country. Teaching has become something of...

Jacob Sullivan

Hello! My name is Jacob and I come from Wales. I have been teaching for over 5 years now, with Czechia being the 8th country I’ve taught in! I first arrived in September of 2020 and have actually been partially in the Řevnice area teaching privately, though in the past...

John Barker

Hi, my name is John Barker. I am from the other side of the world in New Zealand. I have been living here for 22 years with my Czech wife and 15 year old daughter. I have 12 years teaching experience here in Czech. (In New Zealand I was farming)....

Markéta Sedláčková Davidová

Do ZŠ Řevnice chodí všechny mé tři děti, a to jak na první, tak na druhý stupeň. Přirozeně mi tedy záleží na tom, v jakém prostředí tráví významnou část dne a kde prožívají své každodenní radosti a někdy určitě i smutky. Zajímám se o dění v naší škole již delší...

Pavel Jisl

lektor

Vystudoval jsem kybernetiku s umělou inteligenci na ČVUT a nyní se zabývám hlavně bezpečností počítačových sítí. Mám rád techniku, elektrotechniku, elektroniku a počítače a rád zjišťuji, jak věci kolem nás fungují. A také proč fungují zrovna takto a ne jinak. Baví mě vysvětlovat to dětem a předávat jim své znalosti...

Radka Wallerová

Myslím si, že vzdělání dětí je věc, na které by se měli rodiče a škola podílet společně. Oceňuji, že řevnická škola s námi rodiči komunikuje, reaguje na naše dotazy a podněty. A že vychází rodinám vstříc, i když má dítě nějaké poruchy, které mu komplikují vzdělávání, a společně hledáme řešení....

Vendula a Karel Brabcovi

Bydlíme v Řevnicích a do zdejší školy chodí všechny naše děti. Přijde nám přirozené zajímat se o dění ve škole a v rámci možností nabídnout spolupráci a pomoc. Rádi se svými dětmi trávíme čas aktivně a chceme je motivovat ke zdravému sebevědomí, ale zároveň k respektu k ostatním. Je pro...

Filip Kment

mentor

Vědět, znát, pochopit, myslet. Důležité je pro mě vědět. Motivuje mě snaha pochopit a přijít věcem na kloub. Mám potřebu tvořit, tvorba je pro mě nedílnou součástí práce i volného času. Mám rád techniku, improvizaci. Mojí dětskou láskou je lego a izolepa, s tou dokážu vyrobit cokoliv. Velkým učitelem jsou...

Jana Chárová

V předchozí škole v Rakousku se našim dětem velmi líbily hodiny CLILu - během jednoho roku se naučily rozumět a komunikovat v angličtině. Chtěla jsem podobnou radost z učení cizích jazyků umožnit i dětem tady v Řevnicích a zároveň našim dětem umožnit pokračování. Společně s Jitkou Noskovou a s velkou...

Kateřina Hüblová

pokladník

ZŠ Řevnice navštěvovala moje starší dcera a teď do ní chodí můj syn, takže když mě oslovili s prosbou, jestli bych dělala pokladníka klubu, neváhala jsem (skoro :) ani vteřinu. Zabývám se profesně daněmi a účetnictvím, takže se budu starat o finance a hospodaření na transparentním účtu. A věřím, že...

Michaela Kvasničková

Do školy chodí mé děti, se žáky, učiteli a s ostatními pracovníky se potkávám ve škole jako školní psycholog a přirozeně se to vše prolíná. Ráda budu podporovat aktivní propojení školy s rodiči i prarodiči – ať už například pořádáním rodičovských kaváren nebo besed, společných akcí nebo rozšířením školní knihovny.

...

Pavla Langová

Řevnickou základku mám ráda – sama jsem jí před lety prošla jako žákyně a nyní do ní chodí obě moje děti. Líbí se mi myšlenka klubu a jsem přesvědčená o tom, že rodiče mohou dění ve škole velmi obohatit. Profesně se zajímám o oblast jazykového vzdělávání.

Renata Dudová

Řevnickou školu navštěvují obě mé dcery, a proto se samozřejmě zajímám o to, jak škola funguje a co by se třeba dalo zlepšit. Chtěla bych se právě prostřednictvím klubu rodičů do dění ve škole zapojit a nabídnout svoje znalosti a zkušenosti. Protože jsem v minulosti organizovala různé akce pro rodiny...

Zdeněk Beneš

lektor

Už jako kluk jsem pořád něco rozebíral a zase stavěl. Vystudoval jsem sice ekonomii a aplikovanou informatiku, ale láska k technice mi zůstala. S kamarády a teď už i našimi dětmi jezdíme s RC modely aut a v létě navíc organizujeme tábor na kolech. Ve volném čase se rád věnuji...

A ještě další lidé, kteří tu nejsou vidět, ale pomáhají třeba s grafikou, focením a spoustou dalších věcí. Moc děkujeme!