PF 2024

PF 2024Ze srdce všem děkujeme za skvělý rok 2023!

Máme radost, jak se nám povedlo nastartovat rodičovské kavárny, kde se prolínala různá témata, od digitálních technologií přes výchovná témata až k záverečné přednášce z oboru adiktologie. English Club se na škole zabydlel natrvalo, vyrostly knihovničky na prvním stupni a už se plní knihami. Pro starší děti z robotiky se podařilo zajistit lektora a přidali jsme tak další kurz. Vánoční trhy byly příjemnější i díky fotokoutku, který jsme na tuto akci zaplatili. Část rozpočtu klubu šla i na podporu sociálně slabých dětí a také jsme podpořili finančně školu v rámci výměnného projektu žáků Erasmus.

Za všechny vaše příspěvky moc děkujeme!

Klub rodičů a přátel ZŠ Řevnice